Privacy Verklaring 

website: https://haarmodesteenbergen.nl

Haarmode Steenbergen hanteert een strikt privacy beleid. Er mag bij de bezoekers van Haarmode steenbergen.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacy statement van Haarmode steenbergen.nl  staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Haarmode Steenbergen, gevestigd aan de Irisstraat 35, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Haarmode steenbergen.nl, Irisstraat35 4651na steenbergen , 0610825924

Ellen den broeder is de Functionaris Gegevensbescherming van Haarmode steenbergen.nl Zij is te bereiken via info@haarmodesteenbergen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haarmode steenbergen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam of voorletters en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waarom verzamelt Haarmode Steenbergen bepaalde informatie?
Haarmode Steenbergen.nl streeft ernaar de beste service aan haar klanten te leveren. Haarmode Steenbergen wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten.

Door het verzamelen van bepaalde gegevens op haarmodesteenbergen.nl brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

Hierbij kunt u denken aan:
het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van Haarmode steenbergen.nl met nog meer diensten en informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Welke persoonlijke informatie registreert Haarmode steenbergen en waarvoor wordt deze gebruikt?
Haarmode steenbergen.nl heeft de naam en adresgegevens van de klanten nodig. Haarmode steenbergen.nl gebruikt deze informatie om contact met haar de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Haarmode steenbergen.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– foto’s op de website en facebook pagina met vermelding van je naam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haarmode steenbergen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen
– om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren

IP-adres
Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogd als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. <>.nl gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Haarmode steenbergen.nl het dienstenpakket verder kan verbeteren.

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Haarmodesteenbergen.nl de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Haarmode steenbergen.nl strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van de Haarmode steenbergen, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Haarmode steenbergen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haarmode steenbergen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Haarmode steenbergen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Personalia > 5 jaar, vanwege belastingwetgeving
Adres > 5 jaar, vanwege belastingwetgeving
Overige gegevens > 5 jaar

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de Haarmode steenbergen. De informatie die wordt

verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Haarmode steenbergen.nl zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@haarmode steenbergen.nl

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden
haarmode steenbergen.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haarmode steenbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarmode steenbergen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@>.

Om er zeker van te zijn dat het bezoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Haarmode steenbergen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haarmode steenbergen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@haarmodesteenbergen.nl